Ga direct naar productinformatie
1 van 1

Muurschild Gediplomeerd NGS-Masseur®

Muurschild Gediplomeerd NGS-Masseur®

Normale prijs €26,50 EUR
Normale prijs Aanbiedingsprijs €26,50 EUR
Aanbieding Uitverkocht
Inclusief btw.
Materiaal

Als regulier lid van het NGS mag je aan jouw klanten en voorbijgangers kenbaar maken dat je gediplomeerd NGS-masseur® bent! Bestel nu snel het nieuwe NGS-muurschild voor jouw praktijk of voordeur en laat je specialisaties zijn en dat je waarde hecht aan professionaliteit.

Beschrijving:
NGS-masseur® logo op plexiglas plaat (3 mm) wit, voorzien van 4 voorgeboorde gaten. Achterzijde voorzien van twee lagen wit. Formaat: 280x165 mm

We bieden voor een meerprijs verschillende bevestigingsmaterialen, bestaande uit:

Voor buiten gebruik (€12,50)

 • 4 RVS afstandhouders
 • 4 pluggen
 • 4 schroeven

Of voor binnen gebruik (€7,50)

 • 4 zuignap afstandhouder

Je kwalificatie kan je aantonen aan de hand van losse bordjes. Plexiglas plaat (3 mm) wit, voorzien van 4 voorgeboorde gaten. Achterzijde voorzien van twee lagen wit. Formaat: 280x215 mm. Klik op de links om de losse bordjes te bestellen.

 • Sport
 • Wellness
 • Sportzorg


​Enkel als regulier lid van het NGS heb je recht op een NGS bordje met het juiste profiel voor zichtbaarheid bij jouw praktijk! 

Voorwaarden en overeenkomst voor het muurschild, stroken van de specialisaties.

Met de aanschaf ga ik akkoord met de onderstaande punten, verder: LID, en het Nederlands Genootschap Sportmassage: NGS zijn het volgende overeengekomen:

 1. a) NGS stelt aan het lid onder de volgende voorwaarden en bepalingen het NGS-masseur® muurschild (hierna te noemen ‘Schild’) ter beschikking,
  1. NGS stelt aan het lid met een licentie onder de volgende voorwaarden en bepalingen het NGS-masseur® muurschild (hierna te noemen ‘Schild’) en stroken voor kwalificaties (hierna te noemen ‘Stroken’) ter beschikking.
  2. De vergoeding voor het beschikbaar stellen van het Schild bedraagt €26,50,- (incl. btw),   de vergoeding voor het beschikbaar stellen van Stroken bedraagt €15,- per strook (incl. btw). De vergoedingen zijn geen borg.
  3. Stroken worden uitsluitend beschikbaar gesteld wanneer men in het bezit is van de betreffende licentie
 2. a) De onder 1a) genoemde zaken en rechten blijven eigendom van NGS en mogen uitsluitend worden gebruikt ter onderscheiding van het door het overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement. Het Schild en de Stroken mogen uitsluitend worden aangebracht aan en in het pand waarin het lid zijn werkzaamheden uitoefent.
  1. Het gebruik van het Schild,  en de Stroken, en andere woord- en beeldmerken is strikt persoonlijk en lidmaatschapsgebonden. Deze rechten mogen door het lid niet aan een ander - om niet of tegen vergoeding – worden overgedragen dan wel op enigerlei wijze aan een ander worden afgestaan of in gebruik gegeven.
 3. a) Bij het einde van het lidmaatschap, dan wel het einde van deze overeenkomst, is het lid gehouden om op eigen kosten het Schild en de Stroken binnen 14 dagen aan NGS te retourneren, alsmede alle vermeldingen en/of verwijzingen met of naar het Schild en de Stroken en/of de woord- en beeldmerken van NGS-masseur®te verwijderen.
  1. Bij de beëindiging of stopzetting van de registratie van een (of meer) specialisatie(s) dient de Strook van die kwalificaties te worden geretourneerd aan NGS als bedoeld onder 3a).
  2. Indien het lid niet voldoet aan de hiervoor onder 3a) en 3b) vermelde verplichting, is het lid een boete verschuldigd van

€150,- per maand vertraging dat het lid met teruggave van het Schild, en/of Stroken in gebreke blijft en/of de vermeldingen en/of verwijzingen naar het woord- en/of beeldmerken van NGS niet heeft verwijderd, onverminderd het recht van NGS op nakoming van de in artikel 3a) en 3b) genoemde verplichting.

 1. Onverminderd het in de statuten van NGS  bepaalde kan NGS deze overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien het lid de bepalingen van deze overeenkomst niet nakomt, waaronder in ieder geval mede is begrepen het geval dat het lid het Schild en/of Stroken, en/of de woord- en/of beeldmerken (mede) gebruikt of doet gebruiken voor andere doeleinden dan de onderscheiding van het door hem uitgeoefende werkzaamheden.
 2. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de volgens de regels van absolute competentie aangewezen rechter in het arrondissement Utrecht.
Alle details bekijken